Wondbehandeling bij koi.

Om wondbehandeling bij koi beter weer te geven volgt hier een filmpje

inhoud van onze wondbehandelingsset: wttenstaafjes, propolis, waterstofperoxide 3% verdovingsvloeistof phenoxytol, desinfectiespry voor dehanden. 

Lees deze handleiding eerst aandachtig door voordat u begint met de wondbehandeling.

Benodigheden voor een goede wondbehandeling: Behandellingsbak, handoeken, koidokter,s wondbehandelingsset, schepnet, koisok

Handleiding.

Voor de wondbehandeling heeft men de volgende spullen nodig:

1. Plaats een behandelingsbak bij het bassin.
2. Voeg aan deze bak koidokter’s verdovingsvloeistof phenoxytol toe (2ml/gewenste 5 liter vijverwater)
3. Voeg nu aan deze bak de benodigde hoeveelheid water toe. Hierdoor lost de verdoving beter op.
4. Vang nu de koi met een goed schepnet en plaats deze over in de verdoving met behulp van een koisok.
5. Vanaf dit moment mag de koi niet uit het oog worden verloren tot hij weer volledig attent in de vijver rondzwemt.
6. Let op eventuele kieuwbloedingen, in dat geval de vis direkt terugplaatsen in de vijver.
7. In de tussentijd kunt u de wondbehandeling verder voorbereiden. Draai de dop van de waterstofperoxide 3% af en voeg in deze dop wat van de verse waterstofperoxide 3%. Zet hierin wat wattenstokjes. Draai de propolis open en zuig de pipet op.
8. Wanneer de vis coöperatief is of dat zijn ademhaling rustig wordt maar regelmatig blijft, kan de vis uit de verdoving gehaald worden en op een natte handdoek gelegd worden. Dek de ogen af, in het donker blijven de vissen rustiger. Bij stoppen van de ademhaling, dient de vis direkt terug gezet te worden in de vijver, maar houdt u hem onder toezicht tot hij weer goed ademt. Wanneer de vis niet ademt, houdt hem dan voor de wateruitlaat of sleep hem met open mond door het vijverwater heen en weer.
9. Maak de wond goed schoon met waterstofperoxide 3%, door met het gedrenkte wattenstaafje krachtig over de ontstoken schubben te wrijven. Ruwe schubben dient u te verwijderen, gladde schubben blijft u vanaf.
10. Wrijf met een wattenstokje met waterstofperoxide 3% het losgekomen ontstekingsmateriaal weg. Niet schoon spoelen met water, dit bevat namelijk bacterien.
11. Dek de wond nu af met propolis en laat dit kort drogen.
12. Plaats de vis terug in het vijverwater en help hem eventueel met het ademen (zie 8).
13. Laat de vis los wanneer hij goed ademt of zelfs al zwempogingen verricht.


 

 

Zet alle spullen klaar die u nodig hebt. Dit voorkomt stress voor u zelf tijdens de behandeling.

 

Maak een verdovingsbad klaar volgens de voorschriften en laat dit 20 minuten inwerken. Dit maakt de behandeling makkelijker en de verdoving werkt beter als de vis pas na 20 minuten in dit bad wordt geplaatst.

 

Maak beide handdoeken nat en leg die naast de verdovingsbak. Vouw een handdoek dubbel. Dit kan ook met de plasticzakken gebeuren, het voordeel hiervan is dat de vis veel minder slijm verliest.

 

Vang de te behandelen vis uit de vijver met een geschikt Koi net waarna hij met een handlingnet dat voor Koi bestemd is in de verdoving gezet wordt.

 

Breng de vis vanuit de vijver over naar het verdovingsbad met behulp van een vangsok. Vanaf dit moment dient er iemand in de buurt te blijven van het verdovingsbad.

 

Indien u steriele handschoenen hebt dient u die nu aan te doen. De handschoenen hebben bepaalde redenen, namelijk u beschermt u zelf tegen bacteriën die op de vis voorkomen en die een gevaar kunnen vormen voor de mens en uit onze ervaring is gebleken dat vissen die veel in handen komen veel slijm verliezen. Dit is met handschoenen niet het geval. Maakt u de handen met aangetrokken handschoenen wel eerst even nat voordat u de vis aanraakt.

 

Als de vis vergenoeg verdoofd is, dit kunt u zien door de vis op zijn zij te duwen en als hij vervolgens niet meer overeind probeert te zwemmen en zijn kieuwen nog wel bewegen maar rustiger dan normaal, dan kunt u de vis uit de verdovingsbak halen en op zijn zij op de dubbelgevouwen handdoek leggen.

 

Leg vervolgens de andere handdoek op zijn bovenzijde en zorg ervoor dat zijn bovenliggend oog afgedekt is. Hierdoor blijft de vis langer stilliggen indien de verdoving al uitwerkt.

 

Leg nu het gebied rond de wond vrij.

 

Pak de desinfecterende vloeistof en wrijf deze in en rond de wond krachtig uit (niet aaien dus!!). Verwijder losse, of kapotte schubben. Gebruik bij voorkeur bij het schoonmaken van de wonden wattenstaafjes. Deze worden gedompeld in waterstofperoxide en hierna wordt de wond grondig schoongemaakt. Ook de schubben rond de wond moeten zorgvuldig schoongemaakt worden. Dit betekent dat men met de wattenstaafjes onder elke omliggende schub waar men met het wattenstaafje onder kan komen men dit ook zeker en grondig moet doen. Pas als men duidelijk ziet dat er minder vuil van de wond en onder de schubben uitkomt kan men spreken van een goede wondbehandeling. Bedenk altijd: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dompel nooit twee maal dezelfde kant van het wattenstaafje, maar draai hem eenvoudig om en gebruik de nieuwe schone kant.

 

Wrijf met een vinger het wondgebied schoon, dep vervolgens met een watje of wattenstaafje met daaraan wat desinfecterende vloeistof de wond af.

 

Spray nu op de wond een van de bovengenoemde verzorgingsvloeistoffen.

 

Wacht nog enkele seconden zodat de verzorgingsvloeistof kan inwerken en plaats vervolgens de vis terug in de vijver. De vis dient nu nog steeds in de gaten gehouden te worden of hij weer goed bijkomt.

 

Indien de vis erg lang in het verdovingsbad heeft gezeten kan men de vis proberen te helpen bijkomen door hem voor de waterinlaat te houden.
 

Nu nog enkele belangrijke tips:

 

Plaats nooit meerdere vissen in de verdovingsbak, aangezien de vissen verschillend verdoofd kunnen zijn.

 

Verlies de verdoofde vis nooit uit het oog.

 

Indien de wonden erg groot zijn raadpleeg dan een deskundige omtrent antibiotica toediening.