Water behandeling.

Koi plezier van het zuiverste water.

Koiplezier van het zuiverste water begint bij een doordacht watercirculatiesysteem en goed werkende filterinstallatie. Daarmee legt u de basis voor een goede waterkwaliteit. Daarnaast kunt uzelf een steentje bijdragen door regelmatig ingewaaid blad en ander vuil te verwijderen.

Regelmatig water verversen is de meest eenvoudige en efficiente methode om de waterkwaliteit te waarborgen. Water verversen dient ertoe om een opbouw van afvalstoffen in het water te voorkomen. Deze stoffen ontstaan als eindproduct van de biologische zuivering. In de natuur worden deze stoffen opgenomen door planten, maar dat is bij een koivijver meestal geen optie. In de eerste plaats omdat dat daartoe een enorme hoeveelheid planten nodig zou zijn en op de tweede plaats omdat koi (als rechtgeaarde karper) nog wel een plantje lust! Door nu wekelijks zo’n 5 tot 10% van het water weg te pompen en weer aan te vullen met leidingwater zorgt u ervoor dat oud “belast” water wordt vervangen door vers, schoon water. Opgepompt grondwater is meestal niet geschikt voor het bijvullen. Het bevat vaak teveel nitraat, fosfaat of ijzer, allemaal stoffen die we liever niet toevoegen aan een koivijver.

Inspecteer regelmatig de filters, pompen en leidingwerk op juiste werking en/of dichtheid, en volg zorgvuldig de aanwijzingen op van de fabrikant wat betreft onderhoud. Dit zal de levensduur en betrouwbaarheid zeer ten goede komen.

Controleer regelmatig de waterwaarden. Daartoe eerst enige uitleg over de diverse parameters die tezamen de waterkwaliteit bepalen. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de chemische en de biologische parameters.

 

Chemische waarden.
De pH of zuurgraad; gemeten op een schaal van 1 tot 14 geeft deze aan of het water alkalisch, neutraal of zuur is. Bij een waarde van 7,0 is de pH neutraal, onder de 7,0 zuur en boven de 7,0 alkalisch. Voor een koivijver is een waarde tussen 6,8 en 8,5 acceptabel. Optimaal is 7,2 tot 7,8. Bij deze waarde verlopen de biologische processen in het filter het beste, en voelen de koi zich prettig.

De GH of gezamelijke hardheid, wordt gemeten in °DH (graden Duitse hardheid). Deze wordt vooral bepaalt door het gehalte aan calcium en magnesium zouten. Gewenst is een GH tussen 5 en 15 °DH.

De KH of karbonaat hardheid wordt ook gemeten in °DH. In de koivijver zorgt deze mede voor het regelen van de zuurgraad. Een minimum waarde van 3 is noodzakelijk om te voorkomen dat de pH sterk kan gaan zakken.

Het zuurstofgehalte; wordt gemeten in mg per liter. Voor zowel de vissen als ook de nuttige micro organismen in het filter is 5 a 6 mg de ondergrens. Optimaal is een waarde van 8 a 9 mg.

Biologische waarden.
NH3 en/of NH4+ of te wel ammoniak en ammonium. Afkomstig uit de kieuwen van de vis en afhankelijk van de zuurgraad aanwezig in een bepaalde verhouding tussen de twee. Bij een lage pH schuift het evenwicht naar ammonium (=niet giftig voor koi), bij een hoge pH naar ammoniak (zeer giftig voor koi). Door speciale, in het biofilter groeiende bacterien worden deze stoffen al snel omgezet in een andere verbinding; nitriet. Bij een nieuw filter is het toevoegen / enten met deze bacterien noodzakelijk om de biologische werking op gang te brengen.

NO2 of nitriet. Een tussen stap in de biologische omzetting van ammonium / ammoniak tot nitraat. Zeer giftig voor koi. Is vooral tijdens de eerste maanden van een nieuwe vijver vaker een probleem omdat er nog niet genoeg bio bacterien in het filter aanwezig zijn. Ook hier helpt het extra toevoegen van Bacto Plus Bead bacterien om de situatie snel te verbeteren.

NO3 of nitraat. De laatste fase van de z.g. nitrificatie. Het “eindproduct” van een biofilter. Relatief onschadelijk voor koi. Hoge waarden zijn echter niet bevorderlijk voor een optimale ontwikkeling, vooral van jonge koi. Alleen binnen de perken te houden door regelmatige water verversingen of gebruik van een groot plantenfilter.

 

De waterkwaliteit van uit het oogpunt van de koi.
Deze wordt vooral bepaald door de biologische parameters maar deze zijn op hun beurt weer zeer afhankelijk van de chemische waarden. Met andere woorden; alle factoren spelen elk op zich en ten opzichte van elkaar een belangrijke rol. Het beoordelen van de waterkwaliteit is dan ook het in aanmerking nemen van alle parameters! Voor het bepalen van de waarden zijn er eenvoudige testsets te koop bij uw koispecialist. Ook voor advies en producten om de waterwaarden te verbeteren kunt u bij hem terecht.

Door b.v. eenmaal per week op een vaste dag en tijdstip te meten en de gevonden waarden te noteren krijgt u al snel voeling met de materie en ziet u veranderingen in de waterkwaliteit tijdig aankomen. Zo kunt u vervolgens door gericht en regelmatig bijsturen een heleboel problemen met de waterkwaliteit voorkomen. Dit zullen de vissen u zeker in dank afnemen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb